K M

Freie Architekten – Dipl.-Ing. Arch. J.M. Kopec

D-89075 Ulm Brombeerweg 14/1 –  T.    00 49 731- 96 91 96 57

E-mail: info@km-freie-architekten.de

www.km-freie-architekten.de

  Członkowie Izby Architektów Baden-Württemberg – D- 70182 Stuttgart – Danneckerstr.54

Dipl.-Ing. Arch. Maciek Kopeć AL – Nr.: 33 902

MOIA

Członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów – PL-02-513 Warszawa – ul. Madalińskiego 20 lok. 3b

mgr.-inż .arch. Maciek Kopeć MOIA – Nr.: MA 1832

Odpowiedzialny za treść M. Kopeć (adres jak wyżej)

Ubezpieczenie zawodowe:
AIA AG, 40 221 Düsseldorf, Kaistraße 13
Nr 063668
Sumy ubezpieczeniowe:
1.500.000 EUR szkody na osobach, 250.000 EUR szkody na rzeczach i majątku

VAT number : DE306289850

http://www.akbw.de/download/architektengesetz.pdf
http://www.akbw.de/download/berufsordnung.pdf