CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE POZNAN

Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego budynku międzyuczelnianego Centrum Nanobiomedycznego w Poznaniu

AKTUALNE PROJEKTY